Умови використання, публічна Оферта (Договір) на надання послуг.

Остання редакція: 20 вересня 2018 р.

 1. Терміни

 1. Сервіс - онлайн платформа для пошуку та бронювання послуг, доступна з мобільних застосунків на ОС Android та ОС iOS, десктопних та мобільних веб переглядачах, розміщена на домені https://rooky.pro та похідних під-доменах.
 2. Компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "РУКІ УКРАЇНА" у особі директора Радібог Степан Сергійовича яке керує діяльністю Сервісу.
 3. Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації у Сервісі виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і користується послугами Сервісу, або будь який не зареєстрований відвідувач Сервісу. 
 4. Реєстрація - заповнення Користувачем реєстраційної форми у Сервісі.
 5. Майстер - Користувач який пропонує свої послуги у Сервісі Клієнтам, та який вибрав тип профіля “Майстер” під час реєстрації.
 6. Клієнт - користувач який бронює послуги Майстрів у Сервісі за допомогою технічної бази Сервіса, та який вибрав тип профіля “Клієнт” під час реєстрації.
 7. Використання Користувачем Сервісу Компанії - реєстрація Користувача у Сервісі, або відвідування сторінок Сервісу.
 1. Предмет договору

 1. Предметом цього Договору є відносини між Компанією та Користувачем з приводу надання Компанією та використання Користувачем Сервісу. Цей Договір встановлює правила і умови використання Користувачами Сервісу Компанії (далі - Угода).
 2. Угода являє собою публічний договір, відповідно до якого Компанія приймає на себе зобов'язання по наданню можливості користуватись Сервісом щодо кожного з Користувачів, які звернулись до Компанії за отримання доступу до Сервісу.
 3. Місцем укладення Угоди визначається місцезнаходження Компанії.
 4. Угода регламентує використання Користувачем Сервісу, його контента, продуктів та послуг або отримання доступу до них, який надає Компанія.
 5. Отримуючи доступ до Сервісу та користуючись ним, Користувач погоджується з цим Договором, який складає угоду між Користувачем та Компанією.
 6. При використанні будь-якої функції або сервісів Сервісу будь-який Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним у Угоді.
 7. Фактичне використання Сервісу Компанії Користувачем і / або перерахування Користувачем грошових коштів Компанії за надані послуги у Сервісі Компанії означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами Угоди і беззастережне прийняття її умов із зобов'язаннями дотримуватись обов'язків, покладених на Користувача за цією Угодою, що діють на даний момент. Реєстрація та / або факт перерахування Користувачем грошових коштів Компанії за надані послуги у Сервісі Компанії є повним і беззастережним акцептом Угоди, незнання якої не звільняє Користувача від відповідальності за недотримання її умов.
 8. Якщо Користувач не згоден дотримуватись Угоди, він не повинен оплачувати і / або використовувати Сервіс Компанії.
 9. Компанія може негайно скасувати Угоду або будь-які її пункт, взагалі припинити надання послуг Користувачу у будь-який час, і з будь-якої причини.
 10. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома на сторінках Сервісу (https://rooky.pro/tos.html). Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Компанії.
 1. Порядок надання і використання Сервісів Компанії

 1. Робота Сервіса здійснюється Компанією тільки для Користувачів.
 2. Особа, яка бажає стати Користувачем, зобов'язане пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Сервісу. При реєстрації Користувач зобов'язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе і періодично оновлювати її з метою забезпечення її актуальності і повноти. Користувач зобов'язується не вводити Компанію і / або інших користувачів в оману щодо своєї особи / найменування, а також не розміщувати у Сервісі домашні і юридичні адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні / реєстраційні дані та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. Що стосується неправильного розміщення Користувачем адреси електронної пошти, Компанія має право відмовити такому Користувачеві в подальшому використанні Сервісу.
 3. З моменту реєстрації у Сервісі Користувач погоджується на використання Компанією персональних даних Користувача, зазначених їм при реєстрації, для їх обробки (систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення) з метою забезпечення роботи Сервісу, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача.
 4. З моменту реєстрації Користувач отримує можливість оплати Сервісів Компанії.
 5. Реєструючись, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та / або номер мобільного телефону. Компанія зобов'язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).
 6. Компанія не гарантує доступність Сервісу цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в використанні Сервісу при порушенні ним цього Договору.
 7. Компанія надає Користувачам невиняткове і непередаване право використовувати програмне забезпечення, що забезпечує функціонування Сервісу відповідно до цієї Угоди, за умови, що ні Користувач, ні будь-які інші особи за сприяння Користувача не вчиняти дій:
 1. по копіюванню або зміни програмного забезпечення, що забезпечує функціонування Сервісу;
 2. по створенню програм для ЕОМ, похідних від програмного забезпечення, яке забезпечує функціонування Сервісу;
 3. по проникненню в програмне забезпечення, яке забезпечує функціонування Сервісу, з метою отримання вихідних кодів такого програмного забезпечення;
 4. по здійсненню продажу, поступки, надання в користування, передачі третім особам в будь-якій іншій формі прав по відношенню до програмного забезпечення, що забезпечує функціонування Сервісу;
 5. по модифікації програмного забезпечення, що забезпечує функціонування Сервісу, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них;
 6. інших дій, аналогічних переліченим вище і порушують права Компанії і третіх осіб.
 1. Користувач несете відповідальність за отримання доступу до мережі передавання даних, необхідного для використання Сервісу. Під час отримання доступу до Сервісу або його використання за допомогою бездротового пристрою може стягуватися плата за тарифами мережі мобільного зв'язку Користувача. Користувач зобов'язаний сплачувати ці витрати. Користувач несе відповідальність за придбання й оновлення сумісної апаратури або пристроїв, необхідних для отримання доступу до Сервісу та його використання, а також для отримання будь-яких їхніх оновлень. Компанія не гарантує функціонування Сервісу або будь-якої його частини на конкретній апаратурі або пристрої. Крім того, надання послуг може перериватись або сповільнюватись через роботу мережі Інтернет і електронних засобів зв’язку.
 1. Права та обов’язки Компанії

 1. Обов'язки Компанії полягають виключно в забезпеченні можливості отримання Користувачем доступу до Сервісу Компанії в порядку, визначеному цією Угодою.
 2. Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану у Сервісі інформацію, припиняти або обмежувати доступ Користувача до Сервісу Компанії в будь-який час з будь-якої причини.
 3. Компанія має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Сервісу Користувачами.
 4. Компанія має право змінювати умови Угоди. Інформація про такі зміни публікується Компанією на сторінках Сервісу і / або в інформаційній розсилці. Згода Користувача використовувати Сервіс Компанії після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями.
 5. Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі Сервісу без узгодження з Користувачем.
 6. Компанія має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Сервісів Компанії.
 7. Компанія залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Компанії, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують цю Угоду.
 8. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сервісу, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісу. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісів.
 9. Компанія зобов'язана виконувати інші обов'язки, встановлені цією Угодою.
 1. Права та обов’язки Користувача

 1. Для використання всіх можливостей Сервісу, Користувач має самостійно заповнити свій особистий профіль (далі - Обліковий Запис) після реєстрації. Реєстрація дозволена тільки Користувачам яким виповнилось 18 років.
 2. Користувач зобов'язується надати достовірну та правдиву інформацію при заповненні Облікового Запису.
 3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або упродовж подальшого використання Сервісу, Компанія має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.
 4. Користувач зобов'язується виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї, а також оплачувати надані йому послуги Сервісу в порядку і на умовах, передбачених цією Угоди та додатків до неї.
 5. Користувач зобов'язується самостійно ознайомитись з інформацією про умови використання Сервісу Компанії та їх вартості.
 6. Користувач зобов'язується використовувати Сервіс тільки в законних цілях, дотримуватись чинного законодавства України, а також права та законні інтереси Компанії.
 7. Користувач зобов'язується не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сервісу, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервіса, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Компанії і / або третіх осіб.
 8. Користувач не повинен порушувати, блокувати чи іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Сервісу.
 9. Користувач зобов'язується не використовувати Сервіс для вчинення дій, спрямованих на підрив мережної безпеки і порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, а також вчинення мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Компанії, але не обмежуючись ними.
 10. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю (облікового запису іншого Користувача), шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.
 11. Користувач гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів, що розміщуються ним при заповненні Облікового Запису. Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Компанії при реєстрації Користувача, заповнення Облікового Запису та використанні Сервісу. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сервісу, в тому числі і з точки зору чинного законодавства України.
 12. Майстри не можуть розміщувати у Сервісі оголошення та / або пропозиції, які:
 1. порушують чинне законодавство України;
 2. містять спам, схеми фінансових "пірамід";
 3. є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
 4. порушують права третіх осіб;
 1. Майстер повинен самостійно оформлювати свої договірні відносини з Клієнтом, що регулюють порядок і умови виконання / надання Клієнту робіт / послуг (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Майстра при укладанні договорів; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію Майстра для виконання / надання відповідних робіт / послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Майстру для виконання / надання робіт / послуг відповідного виду; оформляти договори з Майстром в письмовому вигляді і інші документи, що підтверджують, в тому числі, передачу Майстру коштів за виконані / надані роботи / послуги).
 2. Користувач зобов'язаний вживати належних заходів для забезпечення збереження облікового запису Користувача, включаючи логін і пароль, і несе відповідальність за всі дії, вчинені у Сервісі під його обліковим записом (логіном і паролем). Користувач зобов'язаний негайно повідомити Компанію про будь-які, які стали йому відомі, випадки доступу до Сервісу третіх осіб під обліковим записом Користувача. Компанія не несе відповідальності в разі порушення прав Користувача третіми особами, які отримали несанкціонований доступ до логіну та паролю Користувача.
 3. Користувач не має права передавати, продавати, передавати в користування і т.п. свої логін і пароль для доступу до Сервісу Компанії третім особам без згоди Компанії. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.
 4. Будь-який контент завантажений та наданий Користувачем у його Обліковий Запис, залишається власністю Користувача. Однак, Користувач передає Компанії неіменну, безповоротну, міжнародну, безстрокову ліцензію (без оплати роялті) з правом субліцензувати, використовувати, копіювати, змінювати, переробляти, розповсюджувати, оприлюднювати, привселюдно використовувати або будь-яким іншим способом використовувати такий контент у всіх форматах і каналах поширення, відомих у цей час або розроблених пізніше, без подальшого сповіщення або одержання від Користувача згоди та без вимоги оплати на адресу Користувача або на адресу будь-якої іншої фізичної або юридичної особи.
 1. Порядок оплати за використання Сервісу

 1. Користування Сервісом є безкоштовним для Клієнта.
 2. Майстер визнає, що використання Сервісу може призвести до виникнення зобов’язань перед Компанією з оплати послуг, які Користувач отримав під час використання Сервісу, після отримання цих послуг.
 3. Оплаті підлягають нові Клієнти які забронювали послуги Майстра через Сервіс, у розмірі 25% (двадцяти п'яти відсотків) від вартості заброньованих послуг. Оплату здійснює Майстер за кожного нового Клієнта.
 4. Оплаті підлягають тільки нові Клієнти, які до цього не робили бронювань до конкретного Майстра, та відсутні у базі доданих Клієнтів до розділу “Клієнти” у Сервісі у Обліковому Записі Майстра. Унікальність Клієнта визначається за номером телефона вказаним у Обліковому Записі Клієнта, та / або у розділі “Клієнти” конкретного Майстра для Клієнта.
 5. Оплата за нових клієнтів відбувається щотижня у середу за нових Клієнтів які записались на послуги до Майстра за попередній тиждень.
 6. Для забезпечення можливості здійснення розрахунків за надані послуги Майстру за допомогою Банківських карток Майстер зобов'язаний:
 1. у Обліковому Записі Майстра в розділі “Оплати” необхідно вказати банківську картку, з якої в майбутньому Майстер планує здійснювати розрахунки за послуги знаходження нових Клієнтів через Сервіс;
 2. при додаванні банківської картки Майстер перенаправляється на форму третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг, для введення даних Банківської картки: Номер картки, Дійсна до, Ім'я власника картки, Захисний код (CVV2);
 3. якщо введені Майстром дані дійсні та вірні, банківська картка успішно додається до Облікового Запису Майстра;
 4. сервіс не зберігає дані банківських карток Користувачів. Всі дані банківської картки передаються до форми третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг.
 5. карти Майстра для розрахунку з Компанією додається через сервіс http://fondy.ua/ з яким у Компанії є окремий договір.
 6. За наступним посиланням розміщуються умови захисту даних платіжних карт FONDY: https://fondy.ua/ru/security/ 
 7. Користувач зобов'язаний вказати достовірну й точну інформацію для забезпечення можливості оплати за допомогою банківських карток Користувача. Компанія не несе відповідальності за точність та правильність інформації, яка надається Користувачем при реєстрації, а також переданих Користувачем до системи даних про банківські картки.
 8. При додаванні Банківської картки платіжною системою здійснюється блокування суми в розмірі від 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка) до 1,00 грн (1 гривня 00 копійок), необхідної для верифікації даних картки; після успішного підтвердження транзакції (підтвердження дійсності та активності банківської картки) блокування суми скасовується.
 9. У разі помилкового стягнення оплати за нового Клієнта з Майстра, який не є новим Клієнтом, Майстер може звернутись у службу підтримки, та Компанія поверне стягнені гроші на баланс Майстра для використання на оплату подальших нових Клієнтів.
 1. Майстер має право приймати перекази від Клієнтів через Сервіс на наступних умовах:
 1. Картки для переказів між Клієнтом та Майстром не зберігаються на серверах Сервісу, та відбуваються завдяки технічним рішенням наданим провайдером фінансовиг послуг http://uapay.ua з якими у Компанії є окремий договір.
 2. За наступним посиланням розміщуються політика конфіденційності та умови захисту даних платіжних карт UAPAY: https://uapay.ua/rules 
 3. Майстер та Клієнт виступаються як фізичні особи, та окремо сплачують свої податки.
 4. Узгодження порядку та розміру переказу лежить повністю між Клієнтом та Майстром, та може вирішуватись як поза Сервісом у процесі усних переговорів, телефонних дзвінків або листування, так і використовуючи доступні технічні рішення Сервіса. У той час, Сервіс не має впливу ні на перебіг, ні на результат цих перемовин.
 5. У разі якщо Клієнт незадоволений сервісом наданим Майстром або розміром переказу, Клієнт та Майстер вирішують усі спори поза Сервіса або Компанії.
 1. У окремих містах, та на окремих територіях, Компанія має право брати плату з Майстрів за використання Сервісу на основі підписки на наступних умовах:
 1. Вартість підписки є винагорода яку отримує Компанії від Майстра за створення та проведення рекламних кампаній задля залучення й утримання клієнтів для Майстра;
 2. Розмір вартості підписки за використання Сервісу та термін її дії може змінюватись залежно від міста або територія на якій вона впроваджена;
 3. Компанія має права у будь який момент змінити пропозиції Майстрам по вартість підписки або її термін дії для подальших оновлень без попереднього повідомлення;
 4. Оплата за підписку може відбуватись як помісячно, так і на кілька місяців одночасно, залежно від активних на поточний момент пропозицій Компанії;
 5. Підписка за використання Сервісу оплачується Майстром наперед (авансом), та не передбачає повернення сплаченої вартості;
 6. Оплачуючи підписку, Майстер також погоджується на автоматичне оновлення підписки, по закінченню терміна придбаної, за такою ж сумою, у разі якщо така цінова пропозиція буде активною;
 7. У разі якщо попереднє активований варіант підписки більше не активний у Сервісі, то Майстер повинен вибрати новий варіант оновлення;
 8. Майстер має право у будь який момент припинити автоматичне оновлення підписки, скориставшись можливістю вимкнення автооновлення на сторінках Сервісу;
 9. Оплачена Майстром підписка не є захистом від блокування використання Сервісу у разі виникнення грошових зобов'язань обумовлених поточної оферти тепер Сервісом або Компанією, або у разі порушень правил цієї оферти.
 1. Заключні положення

 1. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за:
 1. зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Користувачем при використанні Сервіса;
 2. якість робіт / послуг, наданих Майстром Клієнту, виконання їх в строк;
 3. виконання гарантійних зобов'язань перед Клієнтом щодо виконаних / наданих Майстром робіт / послуг;
 4. відповідність здійснюваної Майстром діяльності по виконанню / надання робіт / послуг Клієнту законодавству України.
 1. Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісу, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.
 2. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Компанії, пов'язаних з використанням Користувачем Сервісу Компанії, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати розміщення в ній інформації з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні компанії в таких розглядах.
 3. Сервіс є інтелектуальною власністю його законних правовласників (Компанії) і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання того що входить до складу Сервісу елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, крім дозволеного в цій Угоді, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.
 4. Користувач і Компанія погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цієї Угоди або в зв'язку з нею, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача відносно наданого Компанією Сервісу приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на адресу Компанії протягом трьох місяців з дня надання Сервісу або відмови в його наданні.
 5. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цієї Угоди вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Компанії.
 6. У разі виникнення суперечок між Майстром та Клієнтом, пов'язаних з виконанням / наданням Майстром робіт / послуг Клієнту або їх оплатою, дані спори вирішуються самостійно між Клієнтом та Майстром без залучення Компанії.
 7. Зміни та / або доповнення до Угоди вносяться в односторонньому порядку за рішенням Компанії. Датою вступу в силу змін і / або доповнень до цієї Угоди є дата визначена Компанією, але не раніше дати опублікування даних змін і / або доповнень на сторінках Сервісу.
 8. Текст змін та / або доповнень до Угоди або її нова редакція доводиться Компанією до загального відома шляхом розміщення відповідної інформації на сторінках Сервісу.
 9. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Угоди або про незгоду з окремими положеннями Угоди, в тому числі зі зміною тарифів та обсягів оплачуваних послуг Сервісу) визнається згодою Користувача до нової редакції Угоди, з урахуванням внесених змін та / або доповнень.
 10. Користувачі та Компанія погодилися, що документи, пов'язані з виконанням цієї Угоди, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу. Користувачі та Компанія зобов'язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти.
 11. Робоче листування між Користувачами та Компанією з приводу виконання цієї Угоди ведеться по електронній пошті, через адреси, зареєстровані за кожної із сторін. Адресою електронної пошти, зареєстрованим за Компанією, вважаються електронні адреси з доменної зони @rooky.pro або @cookiedev.com. Адресою електронної пошти, зареєстрованим за Користувачем, вважається електронна адреса, вказана Користувачем у Обліковому Записі при реєстрації у Сервісі.
 12. Сторони погоджуються, що всі повідомлення і повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані для Користувачів та Компанії в рамках наданих відповідно до цієї Угоди послуг, а також публікація змін та доповнень до цієї Угоди на сторінках Сервісу вважаються доставленими адресату в належній формі.
 13. Моментом прийняття Користувачем умов цієї Угоди та її укладення вважається одне з найбільш ранніх подій: або момент початку використання Користувачем Сервісу Компанії, або момент внесення Користувачем грошових коштів Компанії в якості оплати за надані нею послуги за використання Сервісу відповідно до умов цієї Угоди.
 14. Ця Угода і відносини між Компанією та Користувачем регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
 15. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цієї Угоди є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Угоди.
 16. Приймаючи умови даної Угоди, Користувач дає згоду відповідно до Закону країни «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI (далі - «Закон») на обробку Компанією його персональних даних і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє за своєю волею і в своїх інтересах. Згода поширюється на наступну інформацію: ім'я, електронна поштова адреса, телефон, та інша інформація, що стосується Користувача та надана Користувачем у його Обліковому Записі, файли cookie, IP-адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів.

Реквізити Компанії:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУКІ УКРАЇНА"

Адреса: Перша Ливарна 38/71, Запоріжжя, Україна, 69002

Номер у Єдиному Державного реєстру Підприємців та Організацій України (ЄДРПОУ): 42163138

Контакти:

E-mail: rooky@cookiedev.com 

Телефон технічної підтримки: +38 066 855 3158